Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir

0
4769

Günümüz teknolojisi hızla ilerlemekte ve bu teknolojiye enerji yetiştirilmektedir. Şu zamana kadar genellikle kullanılan enerji türü yenilenemez enerji kaynaklarından sağlanmaktaydı. Bunların kaynağı fosil yakıtlardı. Kömür, petrol vb. Fakat gerek bu yakıtların geri dönüşümünün olmayışı, gerekse kaynaklarının tükenmeye başlaması ve bunların üzerine insanoğlunun sorumsuzluğu eklenince Yenilenebilir Enerji Kaynakları ‘na ihtiyaç duyulması kaçınılmaz olmuştur.Yenilenebilir Enerji sürekli devam eden doğal yaşamdaki var olan enerji akışından elde edilen, tükenmeyeceği düşünülen ve çevreye emisyon yaymayan enerji  demektir. Yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir diyecek olursak bunları şu şekilde sıralayabiliriz.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Güneş EnerjisiGüneş enerjisi

Güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile  açığa çıkan ışıma enerjisidir. Bu enerjinin dünyaya gelen küçük bir bölümü dahi insanoğlunun tükettiği enerjiden kat kat fazladır. Güneş enerjisi güneş kolektörleri tarafından toplanıp ısı ve elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Günümüzde konutların su ısıtmasında, bazı saat, hesap makinesi vb. aletlerin enerji gereksiniminde rol oynamaktadır. Hatta yeni yeni güneş enerjisiyle çalışan araba prototipleri yapılmaya başlanmıştır. Güneş enerjisi temiz ve tükenmez bir enerji kaynağı olmasının yanı sıra ekonomik ve kış aylarında kullanışlı olmayışı güneş enerjisinin dezavantajlarındandır.

 

HidroelektHidroelektrik santralrik Enerjisi

Hidroelektrik enerji suyun potansiyel enerjisinin kinetik enerjiye, kinetik enerjinin de elektrik enerjisine dönüşmesi sonucu üretilen enerjidir. Nehirlerin üzerine baraj kurularak su biriktirilir ve yüksek bir platform oluşturulur. Yüksekteki su düşürülerek tribünlerdeki pervaneleri döndürür ve dönen pervanelerin enerji üretmesi sağlanır.Hidroelektrik enerji dünyanın %20 lik enerji ihtiyacını karşılamaktadır. Hidroelektrik santraller sera gazı emisyonu yaratmaması, teknik ömrünün uzun olması ve yakıt giderinin olmaması, işletme bakım giderlerinin düşük olması, istihdam yaratması ve bulunduğu kesimlerin ekonomik ve sosyal yapısını canlandırması yönünden en önemli enerji kaynaklarındandır. Bunların yanısıra yağışlara bağlı olmasıda dezavantajıdır.

Rüzgar enerjisiRüzgar Enerjisi

Edebi eserlere bile konu olmuş bir enerji çeşididir. (Don Kişot)Hikayede Don Kişotun yel değirmenlerine savaş açtığını biliyoruz. Oradaki yel değirmenleri rüzgar enerjisinden yararlanılan ilkel bir enerji aracıydı.Günümüzde ise rüzgar jenaratörleri ile elektrik üretilmektedir. Rüzgar enerjisinin aslında en büyük kaynağı güneştir. Güneşin dünyanın her yerini aynı derece ısıstmamasıyla birlikte basınc farkları oluşur ve bu basınç farkıda rüzgarları oluşturur. Rüzgarlar ise jenaratörlerdeki pervaneleri döndürerek enerjiyi oluşturur.Rüzgar atmosferde bol ve serbest olarak bulunur, yenilenebilir enerji kaynağıdır ve çevre dostudur.Bakım ve işletme maliyeti düşüktür.

Jeotermal enerjiJeotermal Enerji

Yağışlar ve yeraltı sularının dünyanın merkezine gidip, burada sıcaklıktan buharlaşıp geri yeryüzüne çıkması sonucu oluşan enerji kaynağıdır. Jeotermal enerji ilk çağlardan beri başlıca olarak kaplıca olarak kullanılmaktadır. Günümüzde ise bazı santraller yardımıyla elektrik enerjisine dönüştürülebilir.Bunların yanısıra konutların ve seraların ısıtılması , dokuma sanaayi ve konservecilikte kullanılan çevre dostu bir enerjidir.

 

Biyo-Kütle EnerjisiBiyo-Kütle Enerjisi

Biyokütle enerjisi tükenmez bir kaynak olması, her yerde elde edilebilmesi, özellikle kırsal alanlar için sosyo-ekonomik gelişmelere yardımcı olur.Biyokütle için mısır, buğday gibi özel olarak yetiştirilen bitkiler, otlar, yosunlar, denizdeki algler, hayvan dışkıları, gübre ve sanayi atıkları, evlerden atılan tüm organik çöpler (meyve ve sebze artıkları) kaynak oluşturmaktadır. Bu kaynaklardan biyodizel ve biyoetanol elde edilir. Ancak veriminin düşük olması suyun kullanılabilirliğini azaltması nedeniyle günümüzde çok fazla tercih edilmemektedir.

Dalga EnerjisiDalga Enerjisi

Okyanuslarda ve denizlerdeki  dalgalar sayesinde oluşan yenilenebilir enerji kaynaklarından bir tanesidir. Yer değiştiren su kütlelerinin kinetik enerjisi kullanılarak enerji üretilir. Hiçbir çevre kirliliği yoktur ve tükenmez bir enerjidir. Fakat üretim maliyetinin yüksek olması sebebiyle çok fazla tesisi yoktur.

 HidrojHidrojen Enerjisien Enerjisi

Günümüzdeki teknoloji ile üretimi zor olduğundan dolayı kullanımı çok yaygın olmayan bir enerji türüdür. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte temiz enerji olarak kullanılmaya adaydır. Hidrojen enerjisinden elektrik ve ısı üretilebilir. Prototip olarak hidrojen ile çalışan araçlar yapılmıştır.Hidrojen dünyada ve evrende en çok bulunan basit elementtir. Bilinen enerji kaynakları içinde verimi en yüksek olan ve evrenin temel enerjş kaynağıdır.

Nükleer SantralBu makalemizde Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir sorusuna cevap bulduk. Bunların dışında yenilenemeyen enerji kaynakları vardır ve ülkemizde yenilenemeyen enerji kaynaklarından nükleer enerji için Nükleer Santral yapılması konusunda tartışmalar söz konusudur. Bu kadar çok yenilenebilir temiz enerji varken nükleer enerji tercih edilmesi ülkemiz ve gezegenimiz açısından son derece zararlıdır. Umarız bu makale sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olmuştur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here