Dinleme Kuralları Nelerdir?

0
4234

Hayatımızın her alanında diğer insanlara saygı göstermemiz gerekmektedir. Özellikle de bir insan konuşurken kesinlikle onu dinlemeli ve dinlediklerimizi doğru şekilde anladığımızdan emin olmalıyız. Karşımızdaki insana saygımızı en iyi şekilde göstermenin yollarından biri olan dinleme eylemini düzgün bir şekilde yerine getirmek için uymamız gereken kurallar bulunmaktadır. Bu kurallar aşağıda gösterildiği şekildedir.

-Konuşan kişinin sözünü bitirmesi beklenmeli, sözü kesinlikle kesilmemelidir. Sözü bittikten sonra konuşulmalıdır.

-Bir şey söylenmek isteniyorsa mutlaka konuşan kişiden söz istenmelidir.

-Konuşan kişiye saygı gösterilmesi şarttır. Konuşma esnasında dinleyiciler başka kişilerle sohbet etmemeli ve başka herhangi bir işle uğraşılmamalıdır.

-Konuşmacı ile aynı fikirde olunmasa dahi saygıyla dinlenmeye devam edilmelidir.

-Dikkat dinlenilen şeye ve konuşmacıya yoğunlaştırılmalıdır. Gözler konuşmacıdan ayrılmamalıdır.

-Konuşurken empati kurulmalı, kişiler kendini konuşan kişinin yerine koymalıdır.

-Konuşma esnasında dinleyiciler gözlerini kapatmamalı ve uyuma gibi eylemler içerisine girmemelidir.

Sınıf İçinde Dinleme Kuralları Nelerdir?

Öğrenilmesi istenen konunun en iyi şekilde öğrencilere aktarılması sınıf içinde yapılan sözlü anlatımlar ile sağlanmaktadır. Sınıfta yapılacak anlatımlarda yazı tahtası ve haritalar gibi görsel araçlar kullanılarak öğrencilerin dikkatini daha fazla vermesine katkıda bulunulmaktadır. Öğrenmenin kolaylaşması için sınıf içi grup etkileşiminde bulunmak da önem taşımaktadır. Bu sayede öğrenciler sınavlarda çıkabilecek sorulara dair ipuçları yakalayabilmektedir. Böylece öğrenciler bilinçli bir şekilde derslere hazırlık yapmakta ve ders başarıları artmaktadır. Dinlemek sadece anlatılanları duymak demek değildir. Dinlemek aynı zamanda duyulan şeyleri algılayabilmek, tanımlayabilmek ve kavrayabilmek anlamına da gelmektedir. Öğrencilerin iyi birer dinleyici olabilmek için uymaları gereken bazı kurallar bulunmaktadır.

-Anlatılan şeylere hazırlıklı olmak etkin bir dinleme için ön koşuldur. Öğrenciler derse gitmeden önce konuyla ilgili hazırlık yapmalıdır.

-Öğrenciler dinledikleri düşünceleri yakalamaya ve bu düşüncelerin önemini kavramaya çalışmalıdır.

-Öğretmenin anlattıkları dikkatle dinlenmeli ve anlattıklarından yola çıkılarak daha sonra ne söyleyeceği tahmin edilmeye çalışılmalıdır.

-Dinlerken en büyük sorunlardan biri dikkatin konudan uzaklaşmasıdır. Buna engel olabilmek için öğrenci dersin amacının ne olduğunu, öğretmenin ne mesaj vermek istediğini, verilen dersin temel noktalarının neler olduğunu, düşüncelerin düzenlenme sırasını ve düşüncenin diğer düşünceler için bir ipucu içerip içermediğini tespit etme yönünde soruları aklından geçirmelidir.

-Öğrenciler öğretmenin kendisine ve kişisel özelliklerine değil dersin ana fikrine yoğunlaşmalıdır.

-Ders sırasında öğrencinin kendine sorular sorması, anlatılan konunun temel noktalarını özetlemesi, kendi kendine sonuçlar çıkarması ve derste anlatılanların hayatla olan ilişkisini kurması onun etkin bir dinleyici haline gelmesini sağlayacaktır.

-Öğrenciler derslere düzenli olarak devam ettikleri takdirde ders konularını sınıfta rahatlıkla öğrenebileceklerinden bu konuda hassasiyet göstermelidirler.

-Öğrenci öğretmeni rahat bir şekilde dinleyebileceği bir yere oturmalı ve anlatılanları kendi içinden de tekrar etmelidir.

Dinleme Türleri Nelerdir?

Birden fazla dinleme türü bulunmaktadır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

1-Katılımlı Dinleme: Dinleyen kişilerin dinleme sürecine katılmalarıyla oluşan bu dinleme türünde kişiler soru sorabilmekte ve konuşan kişi de açıklama yapabilmektedir.

2-Seçici Dinleme: Bu dinleme türünde dinleyen kişiler ilgi ve ihtiyaçlarını ön planda tutarak karşılarındaki kişiyi dinlemekte ve istedikleri bilgiyi seçmektedirler.

3-Not Alarak Dinleme: Konuşmayı dinlerken aynı zamanda yazarak, kısaltma yaparak ya da işaret ve semboller kullanarak not tutulduğu takdirde bu dinleme türü not alarak dinleme olarak adlandırılmaktadır.

4-Sorgulayarak Dinleme: Konuşulan konularla ilgili sorular hazırlanması ve hazırlanan sorulara cevaplar bulunmaya çalışarak anlatılanların dinlenmesine sorgulayarak dinleme denilmektedir.

Dinleme kurallarına uyularak konuşmacının dinlenmesi hem onun saygı gördüğünü hissetmesini sağlayacak hem de dinleyicilerin anlatılan konuları net bir şekilde kavramasına yardımcı olacaktır. Bu nedenle dinleme kurallarına uygun bir şekilde anlatılanlara kulak vermek gerekmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here