Diksiyonun Kuralları Nelerdir?

0
3912

Latinceden gelen bir kelime olan diksiyon, kısaca söz söyleme sanatı olarak tanımlanmaktadır. Kişiler diksiyon sayesinde duygularını ve düşüncelerini en iyi şekilde ifade edebilmektedirler. Diksiyonun güzel olabilmesi için doğru bir şekilde ve yeterli bir biçimde nefes almak ve ses tonunu gerekli biçimde ayarlayabilmek önemlidir. Güzel bir diksiyona sahip olmak için uyulması gereken kurallar bulunmaktadır. En önemli diksiyon kurallarını aşağıdaki biçimde sıralayabiliriz.

Diksiyon Kuralları

-Konuşurken hecelerin ve sözcüklerin doğru şekilde vurgulanmasına dikkat etmek gerekmektedir.

-Sesleri doğru şekilde boğumlamak önem taşımaktadır.

-Konuşulurken kullanılan jest ve mimikler konusunda hassasiyet gösterilmelidir.

-Yerinde ve gerektiği gibi tonlama yapılmalıdır.

-Bir sözcüğün anlam değeri ne ise sesi ona göre kullanmak gerekmektedir.

-Kısa ve uzun heceleri doğru biçimde söylemek önem taşımaktadır.

-Rahatlıkla duyulabilir bir ses tonuyla konuşmak gerekmektedir.

-Konuşma dilinde söyleyiş kolaylığı, yazım dilinde ise yazım kuralları esas ögelerdir.

-Yazı dili kullanılırken uzun cümleler tercih edilirken, konuşma dilinde ise bunun tam tersine kısa cümleler seçilmektedir.

-Konuşma dilinde kullanılan cümleler genellikle devrik ve eksiltili olmakta, yazım dilinde ise yüklemi sonda bulunan kurallı cümleler yer almaktadır.

-Her ülkede farklı konuşma dilleri ve ağızları bulunmasına rağmen yazı da kullanılan dil tekdir. O ülkede yaşayan herkes okuma ve yazma da bu dili kullanmaktadır.

-Bütün sesleri göstermek için yazı dilinde bulunan alfabe sistemi yeterli olmayabilir. Bu nedenle konuşulurken bazı sesler daha farklı seslendirilebilmektedir.

-Diksiyon sanatı yazı dilinde bulunan ve anlamı rahatlıkla ifade etmek için kullanılan noktalama ve imla kurallarını konuşma dilinde vurgu ve tonlama gibi özelliklerle ifade edebilmeyi sağlayan bir sanattır.

Diksiyonu Düzgün Kullanmanın Topluma Kazandırdıkları

Diksiyonun düzgün kullanılması kişilerin kendilerini en iyi biçimde ifade etmelerine yardımcı olduğu için toplumsal barış ortamı sağlanmakta, kültürel ve sosyal ilişkiler de artış göstermektedir. Bu sayede toplumun diğer toplumlar nezdindeki itibarı da çoğalmakta ve ekonomik ilişkiler daha düzenli bir hale gelmektedir. Diğer insanlarla doğru şekilde iletişim kurulabilmekte ve bu sayede mesleki başarı kazanmakta kolaylaşmaktadır. Karşınızdaki insanlara daha kolay ikna edebilmek, kalplerini kazanmak ve hayatınızın her alanında başarılı olmak istiyorsanız diksiyonu düzgün kullanmaya özen göstermelisiniz.

Konuşurken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Pek çok insan konuşurken ana dillerini pek iyi kullanmamakta ve yerel ağızla konuşmaktadırlar. En yaygın konuşma kusurları arasında kelimeleri doğru bir şekilde telaffuz edememeyi, ses tonunu ayarlayamamayı, konuşmayı gereğinden fazla uzatmayı, beden dilini doğru bir biçimde kullanamamak, kelimeleri tekrar etmek ve argo sözcükler kullanmak olarak sıralayabiliriz.

Bu hatalardan uzak durmak, konuşurken canlı ve ilgi çekici olmak, uygun bir süre çerçevesinde konuşmak, telaffuza ve vurgulamalara dikkat etmek ve ulaşmak istediğiniz amaca ve dinleyicilere uygun kelimeler seçmek başarılı olmanızı sağlayacaktır. Bunların yanı sıra bedensel davranışlarınıza dikkat etmeniz de önem taşımaktadır. Zira mimik ve duruş gibi simgeler konuşmanın ana öğeleri arasında yer almaktadır. Kullanılan ses tonu da doğru iletişimi sağlama açısından önem taşımaktadır.

Türkçeyi Doğru Kullanmanın Önemi

Pek çok insan Türkçe kelimeler dururken yabancı kelimeler kullanmak gibi bir hataya düşmektedir. Bu durum kişinin kendi benliğini tanımamasından, aşağılık duygusuna kapılmasından, çevresindekilere karşı bilgili görünme isteği taşımasından, alışkanlıklarını bırakamamasından, kullanmak istediği kelimelerin Türkçe karşılığını bilmemesinden ya da beğenmemesinden kaynaklanmaktadır.

Dil kirliliğinden kurtulmak için toplum bilinçlendirilmeli, kişiler mecburi durumlar dışında yabancı kelimeler yerine bu kelimelerin Türkçe karşılıklarını kullanmalı, günlük konuşmalarda dahi Türkçe dil bilgisi kurallarını kullanmaya çalışmalıdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here